NAICC"සරුසාර වගාවකට කොම්පෝස්ට් පොහොර" - කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය සහ භාවිතය


"බිම්මල් වගාවට නව තාක්ෂණික උපකරණ" - බිම්මල් වගාව ව්‍යාපාර මට්ටමෙන් සිදුකරන අයට නව යන්ත්‍ර භාවිතය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

"මී මැසි ජනපද පෙට්ටිවල තැන්පත් කිරීම" - අක්රමමවත්ව ඇති මී මැසි ජනපද මී මැසි පෙට්ටිවල තැන්පත් කිරීම

"ඉපනැල්ලෙන් අතිරේක ආදායමක්" - අතරමැදි කලාපයේ මුං වගාව තුළින් අමතර ආදායම් ලබන ගොවීන්

"ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය" - බද්ධ පැළ නිෂ්පාදනයේදී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු

"ගුණාත්මක බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම" – ගොවි ජනතාවගේ අවශ්යරතාවය අනූව ගුණාත්මක අර්තාපල් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ඔවුන් අතර එම බීජ බෙදාදීමේ ක්ර මවේදය පිළිබ‍ඳව දැනුවත් කිරීම

"කෙසෙල් පත්‍ර රෝල් කරන දළඹුවාගේ හානිය සහ පාලනය" – කෙසෙල් පත්රc රෝල් කරන දළඹුවාගේ හානිය සහ පාලනය

"බිම්මල් වගාවට අත්වැලක්" – බිම්මල් වගාවේ බීජ නිෂ්පාදන තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම

"නැප්සැක් වර්ගයේ දියර ඉසින යන්ත්‍රයක් නඩත්තුව" – දියර ඉසින යන්ත්‍රයක් භාවිතා කිරීමේදී කළ යුතු නඩත්තු සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම

"යෝධ නිදිකුම්බා" – ආක්‍රමණශීලි ආගන්තුක වල් පැළෑටි ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කරමු

"දියර ඉසින යන්ත්‍රය හඳුනා ගනිමු" – අතින් ක්‍රියාකරවන දියර ඉසින යන්ත්‍රය ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තු කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

"පාතිනියම් හිස්ටරෝ‍ෆොරස්" – ආක්‍රමණශීලි පාතිනියම් ශාක නිසා ගොවිතැනට සහ මිනිසුන්ට සිදුවන හානිය සහ පාතීනියම් පාලනය

"ASDA 2015 වාර්ෂික සම්මේලනය පිළිබඳ සාකච්ඡාව" – ASDA 2015 වාර්ෂික සම්මේලනය පිළිබඳ

"තුඹ කරවිල" – තුඹ කරවිල වගාව

"උඳු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන" – උඳු ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම

"මී මැසි පාලනයට අත්වැලක්" – මී මැසි ජනපද කට්ටි බෙදීම හා ඉටි පණුවාගේ හානිය

"මී මැසි පාලනයට අත්වැලක්" – රැජිණන් කෘත්‍රීමව බෝ කිරීමේ ක්‍රමවේදය සහ අහේනි කාලයේදී ආහාර සැපයීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

"දූරියන් වගාවට අත්වැලක්" – දූරියන් ගසක් නඩත්තු කිරීම ආශ්‍රිතව දැනුවත් කිරීම

"මී මැසි පාලනයට අත්වැලක්" – මී පැණි නිස්සාරණය

"මී මැසි පාලනයට අත්වැලක්" – මී මැසි පෙට්ටියක් නඩත්තු කිරීම

"මී මැසි පාලනයට අත්වැලක්" – මී මැසි ජනපද කට්ටි බෙදා වෙන් කිරීම සදහා උපදෙස්

"බැක්ටීරියා කොළ ඉරි රෝගය" – බැක්ටීරියා කොළ ඉරි රෝගයේ ලක්ෂණ හා ව්‍යාප්ත වන අන්දම මෙන්ම රෝග පාලන ක්‍රමවේදයන් පිළිබ්ඳව දැනුවත් කිරීම

"පරිසර හිතකාමි කෘමි පාලන ක්‍රමයක්" – ගෝවා වගාවේ දියමන්ති පිටැති සලබයාගේ කීටයන්ගේ හානිය පරපෝෂිතයින් දෙදෙනකු යොදා ගැනීමෙන් පාලනය කිරීම

"වී වගාවේ ඒකාන්තර තෙත් හා වියළි ජල සම්පාදනය" – වී වගාවේ දී ජලය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිතා කිරීම

"පලිබෝධනාශක ආරක්ෂාකාරීව පරිහරණය" – පලිබෝධනාශක ආරක්ෂාකාරීව පරිහරණය කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම සහ දැනුවත් කිරීම

"කුඹුරු ඉඩම්වල ලවනතාවයට පිළියම්" – ලවනතාවය පවතින කුඹුරුවල එම ලවනතාවය මඟ හරවා ගැනීමට කලහැකි පිලියම් සහ ලවනතාවයට ඔරොත්තු දෙන වී වර්ග හඳුන්වාදීම

"පේර වගාවේ පලතුරු මැස්සා පාලනය" – ඒකාබද්ධ පාලන ක්රීම මඟින් පේර වගාවේ පලතුරු මැස්සා පාලනය කිරීම

"දේශීය ආහාර ප්‍රචලිත කිරීම" – කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සේවය මඟින් ආස්මී සහ කොණ්ඩ කැවුම් සැකසීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

"අවාරයේදී ඩ්‍රැගන්පෘට්" – CFL විදුලි බල්බ (100 W) භාවිතා කරමින් අවාරයේදී ඩ්‍රැගන්පෘට් ශාකවල මල් උත්තේජනය පිළිබඳ තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම

"ලවනතාවයට පිළියම්" – ලවනතාවයට ගොදුරු වී ඇති කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ප්‍රතිකර්ම

"අවාරයේ එළවළු වගාව" – අවාරයේ එළවළු වගාවේදී ලබාදෙන පැළ සිටුවා ගැනීම පෙන්වාදීම සහ නඩත්තුව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

"අවාරේ එළවළු වගාව" – එළවළු වගාවේ යල මහ කන්න වලට අමතරව එළවළු හිඟ කාලයේ අස්වනු බලාපොරොත්තුවෙන් ගෙවතු වගාවට යොමු කිරීම සහ අක්කර ¼, ½ වශයෙන් වගාවන් වලට යොමු කිරීම

"ඉල් මැස්සා පාලනය කරමු" – කුකර්බිටේසියේ කුලයට හානි කරන ඉල් මැස්සා හදුනාගැනීම, පාලනය කිරීම

"ධාන්‍ය, කුළුබඩු පිළිබඳ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට අත්වැලක්" – බඩ ඉරිඟු හා රනිල බෝග, කුළුබඩු ගුණාත්මකව සකස් කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

"1. පලතුරු මැස්සා හා ඉල් මැස්සා පාලනය,

2. පලතුරු මැස්සා පාලනයට ප්‍රෝටීන ඇම" – පලතුරු මැස්සාගේ හා ඉල් මැස්සාගේ හානිය නිසා ඇතිවන ආර්ථික අවාසිය මඟ හරවා ගැනීම ස‍ඳහා එම කෘමි හානි පාලනය කර ගැනීම

"කුරක්කන් කැඳ" – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් දියත් කර ඇති දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට අනූව කුරක්කන් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම

"ආරක්ෂිත කුටීර තුළින් ගුණාත්මයෙන් ඉහළ අස්වැන්නක් " – ක්‍රමානුකූල වගා රටාවන් තුළින් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීම මෙන්ම වලාකුලෙන් බර අහසක් තිබෙන විට ආරක්ෂිත කුටීර තුළ බෝග වගාවට කෘත්‍රීම ආලෝකය සැපයීම