NAICC

"කෙසෙල් වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ගන්නට නම්" – නිරෝගි කෙසෙල් පැළ තෝරා ගැනීම වගාව පාලනය සහ නිසි නඩත්තුව තුළින් ලාභදායි ව්යාතපාරික වගාවක උරුමකරුවකු වීම

"ලපටි කාලයේ වී වගාව රැකබලා ගැනීම" – වී වගාවේ පැළගත ගොයම (සති 2-6 දක්වා) සාර්ථක වර්ධනයක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කල යුතු කාර්යයන්

"සහල් අයිස් ක්‍රීම්" – සහල් පිටි ආශ්රිීත නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම

"සහල් අපනයන වැඩසටහන" – ශ්‍රී ලාංකීය වී ගොවිතැනේදී අතිරික්තව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වී සහල් පිටරට යැවීම

"පස සුරකිමු දැය සුරකිමු" – පස සහ පස ආරක්ෂා කිරීමට අදාල දැනුවත් කිරීම

"වී වගාවේ තෙත් හා වියළි ක්‍රමය" – වී වගාවේ ජල අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගෙන ජල සම්පාදනය කිරීම තුළින් ජලය ඉතිරි කරගන්නා අන්දම

"ප්‍රගතියක අභිමන්" – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර

"යාය 2 වැඩසටහන" – හෙක්ටයාරයට මෙ.ටො. 5.3 ට වඩා වැඩි කිරීම සහ පරිසර හිතකාමි ගොවිතැන් ක්‍රම පිලිබඳ සාකච්ඡාව

"ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව" – ආරක්ෂිත බෝග වගාවේදී පිළිපැදිය යුතු කරුණු සහ ආරක්ෂිත කුටීර නිර්මාණය

"එළවළු වගාවේ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය" – ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම කර එළවළු වගා කිරීම

"යාය 2 වැඩසටහන" – හෙක්ටයාරයට මෙට්‍ර්ක් ටොන් 4.3 සිට 5 දක්වා වැඩි කිරීම සහ පරිසර හිතකාමි ගොවිතැන් කිරීම පිලිබඳ සාකච්ඡාව

"ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණය" – බෝග වගාවේදී රසායනික පොහොර යෙදීමට අමතරව කාබනික පොහොර යෙදීම සහ ඒ තුළින් ලැබෙන වාසි

"බිම්මල් වගා මාධ්‍යයට කොරියන් තාක්ෂණය" - බිම්මල් වගාවේදී භාවිතා වන මාධ්‍යයන් ස‍ඳහා කොරියානු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම පෙන්වාදීම

"වගාවට යෙදිය හැකි කොළ පොහොර සහ බෝග අපද්‍රව්‍ය - කෘෂිකාර්මික වගා කටයුතු වලදි කොළ පොහොර ලෙස භාවිතයට වඩා සුදුසු ශාක වර්ග සහ බෝග අපද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් අත්වන වාසි

"සහල් පිටි කර්මාන්තයට යොදා ගන්නා ඇඹරුම් යන්ත්‍ර හඳුනා ගනිමු" - සහල් පිටි සකස් කරන යන්ත්‍ර වර්ග හඳුනා ගැනීම සහ වඩාත් සුදුසු යන්ත්‍ර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

"කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සහ යෙදවීමේ වාසි සහ යොදන ආකාරය" - කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කර බෝග වර්ග අනුව යොදන අන්දම සහ යෙදීමෙන් පසු බෝග වගාවෙන් ලැබෙන වාසි

"තවානට නව අරුතක්" - තවාන් සකස් කිරීම ස‍ඳහා නව තාක්ෂණයක් හඳුන්වාදීම

"කොම්පෝස්ට්වල අගය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රම" - කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතයෙන් පසට සහ ශාකවලට ලැබෙන ප්‍රයෝජන සහ කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

"කොම්පෝස්ට් ටී දියර පොහොර" - කොම්පෝස්ට් භාවිතයෙන් දියර පොහොර සකසා ගැනීම

"හරිත විප්ලවයෙන් ශ්වේත විප්ලවයට" - දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත වී වර්ග උපයෝගි කරගෙන කෘෂි රසායන අවම භාවිතයෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීම

"ඌණ භාවිත පලතුරු ආහාරයට ගැනීමේ වැදගත්කම, එත්‍රල් භාවිතයෙන් නිවැරදිව පලතුරු ඉදවමු" - පලතුරු පරිභෝජනය වැඩි කරමු

"දේශීය පලතුරු නිෂ්පාදනය හා පරිභෝජනය " - පලතුරු ආහාරයට ගැනීමේ වටිනාකම පෙන්වාදීම හා දේශිය පලතුරුවලට මුල්තැනදීම

"සහල් පිටි මුරුක්කු, හබල පෙති බයිට්ස්, හබල පෙති පුඩිම" - සහල් පිටි/සහල් ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනයන් හඳුන්වාදීම. ස්වයං රැකියාවක් ලෙස කරගෙන යාමේ හැකියාව පෙන්වාදීම

i. "අවිධිමත් පලිබෝධනාශක භාවිතයේ ප්‍රතිඵල"

ii. "ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය" අවශ්‍යතාවය මත අවම පලිබෝධනාශක භාවිතයට යොමුවීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වාදීම සහ ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය

"පලිබෝධනාශක අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාමට නම් " - කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍යවල අනිසි භාවිතය අවම කරමින් ක්‍රමවත් භාවිතයකට යොමු කිරීම සඳහා

"සැබෑ ශ්‍රී ලාංකේය රසය පිරුණු දේශීය කෘෂි බීජ" - දේශීය බීජ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන බීජ අලෙවි ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය

"අතිරේක බෝග ප්‍රවර්ධනය" - ලොකු ලූනුවලින් ස්වයංපෝෂිතවීමේ ඉලක්කයට ලඟාවීම (මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේ 83 පිටුවට අනූව)

"සහල් පිටි ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදන" - සහල් පිටිවලින් ගුණාත්මක බිස්කට් සහ කේක් නිෂ්පාදනය හඳුන්වාදීම
"සහල් පිටි ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනය" - සහල් පිටිවලින් ගුණාත්මක පාන් සහ වෙනත් නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම

"සහල් සැකසීම පියවර II" - පසු අස්වනු තාක්ෂණික ආයතනය ලබාදෙන තාක්ෂණය යටතේ සහල් මෝල්වල සහල් සකස් කරන ආකාරය

"සහල් සකස් කිරීමට පෙර වී පිරිසිදු කිරීම සහ වී තැම්බීමේ ක්‍රියාවලිය" - ගුණාත්මක සහල් සැකසීමේදී වී තැම්බීමේ ක්‍රියාවලිය

"ලොකුලූණු විප්ලවය"- ලොකුලූණු හිඟයට පිලියම් වශයෙන් අවාරයේ ලොකුලූණු වගාව

"ගොවි ලියට අත්වැලක්"- නැවුම් එළවළු පරිභෝජනය දිරිගැන්වීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම සුපවේදී පබ්ලිස් සිල්වා සමඟ

"පවතින නියඟයට මුහුණදීමට නම්......"- පවතින නියං තත්ත්වය හමුවේ ජලාශවල පවතින ජල මට්ටම උපයෝගි කරගෙන වගා කළ හැකි වී සහ අතිරේක බෝගත්, තෙත් කලාපයේ කුඹුරු ඉඩම්වලට වී වගා කිරීමේ දී ඇතිවිය හැකි ගැටළු…

"ඔබ යලට සුදානම්ද"- ජල හිඟය සහ වියළි කාළගුණ තත්ව යටතේ 2014 යල කන්නයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සැලසුම් කිරීම

"තල වගාවට අත්වැලක්"- නියමිත කාලවකවානුවල ලැබෙන වර්ෂාවත් සමඟ තල වගාව සඳහා තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීම

"එළවළු පරිභෝජනය වැඩි කරමු"- ඒක පුද්ගල එළවළු පරිභෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා උපදෙස් සුපවේදී පබ්ලිස් සිල්වා සමඟ

"උතුරුකරයෙන් රටකජු"- අපේ රටේ රටකජු වගා ව්‍යාපාරය සහ ඒ තුළින් ගොවීන්ට ලැබෙන ආදායම

"ධවල විප්ලවයෙන් සැබෑ ශ්‍රී ලාංකීය රසය පිරුණු දැයට කිරුළ 2014"- අපේම දේශීය රසය පිරුණු දේශීය බෝග ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම තුළින් පිටරටින් ආහාර බෝග ආනයනය නවතා මහින්ද චින්තනය අනුව යමින්…

"සාර්ථක අන්නාසි වගාවක පසුබිම"- ඒකාකාරි වගාවක් පිහිටුවීමෙන් එකවර අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සහ වගාව සඳහා පැළ තෝරා ගැනීම සහ ක්ෂේත්‍ර සංස්ථාපනය

"යාපනයෙන් අර්තාපල්"- පිටරටින් අර්තාපල් ගෙන්වීමට යන විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අර්තාපල් වගා කිරීම

"අන්නාසි වගාවට අත්වැලක්"- ගුණාත්මක අන්නාසි පැළ නිෂ්පාදනය තුළින් අන්නාසි වගාව ප්‍රචලිත කිරීම

"පලතුරු වගාවට අත්වැලක්"- අවාරයේ රඹුටන් අස්වනු නෙලීම හා බද්ධ අඹ පැළ නිෂ්පාදනය

"නව කෘෂිකාර්මික අභියෝග ජයගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම"- කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා සමඟ නව කෘෂිකාර්මික අභියෝග පිළිබඳව හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

"වම්බටු දෙමුහුම් බීජ හදමු"- දෙමුහුම් වම්බටු බීජ නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය පෙන්වාදීම

"හරිත විප්ලවයෙන් ධවල විප්ලවයට"- ධවල විප්ලවය හරහා සැබෑ දේශීයත්වයට, දේශීය රසයට හා තරුණ ජවයට මුල් තැන දෙමින් අපේම ආහාර බෝගවලින් ස්වයං පෝෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම