NAICC


Additional Director (Communication),
Mr. Periyasamy S


ADA (Development)
Ms. I.S.M. Haleemdeen


ADA (Development)
Mr. H.J.K. Keerthirathna
ADA (Development)
Mr. T.A. Kamiss

AD (ICT)
Dammika Karangoda

ADA (Development)
Mr. W.M.K.R. Wickramasinghe

ADA (Development)
Mr. M.F.M.
RizwanICT Officer
H.G.T.S. Dharmasena

ICT Officer
A.C.L. Nanayakkara

ICT Officer
P.S.U. De Silva

ICT Officer
I.H.P.B. Jayasinghe

ICT Officer
K.M.S.U.M. DissanayakePA
K.A.U.N.N. Bandara

MA
R.M.S.T. Rathnayake

DO
S.N.M.S.B. Samarakoon

DO
D.R.B.R. Ranathunga

DO
W. K.
Madhumadhawi

DO
P.G.P.U.
De Silva

Artist
N.S.H. BogahawaththaAI
I.W.M.K.N.K. Yatawara

AI
M.K.D.M. Sriyantha Menike

AI
H.N. Handunge

AI
G.G. Siriyawathi

AI
A.T.K. Wijekoon

AI
E.M.R.N.R. Senevirathna

AI
J.P.C.U. JayakodiAI
H.L.C.N. Herath

AI
F.S. Salahudeen

AI
L.B. Narangammana

AI
K.R.S.N. Bandara

AI
K.Dilum Prabath

AI
J.K.D.T.K.M. Gunarathne

AI
K.M Nayana KumariAI
N.K. Kahaduuwa

AI
R.M. Lakshika Roshani Bandara

AI
A.M.S.C.K. Aththanayaka

AI
S.N.M.L.P. Senanayaka

AI
K.D.Lasantha Kodikara

AI
P.R.H.N.Dahanayaka

AI
J.L.N.R de Silva


AI
H.M.B.H. Nawarathna

CDO
J.A.Nimali Kanchanamala

AI
H.B. Jayasekara
AI
W.M.S.D. Wickramasinghe
Photographer
A.C. Udayasiri
TA
B.S.M.K. Siriwardhana
TA
N. jayathilaka

Audio Visual Technical
A.C.B. Panabokke

Photographer
T.N. Rajapaksha

Photographer
D.G.P. Darshana Sampath

Administrator Unit


Chief Public Management Assistant
W.M.K.C.M. Wanigasekara

MA
S. Disanayaka


DO
M.A.G.N. Dilrukshi

DO
H.P.G.H.B. Jayasena

DO
S.M. Galagoda


DO
S.K.B. Sashika Nayomi Wickramasinghe

DO
W.A.M.M.C.B. Athapatthu


Public Management Assistant T.G.S.A. Wimalarathne

Public Management Assistant
S.H.C. Udayanga

Public Management Assistant W.W.M.K. Methmalee Bandara

Public Management Assistant G.K.G. Ranathunga Banda