බ්‍රසල්ස් ස්ප්‍රවුට්ස් ( Brussels Sprout)

හැඳින්වීම

කුලය - කෘසිපරේසියේ
උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - (Brassica oleracia var. jermifera)
ප්‍රභේද - සයිරස්
කෘසිපරේසියේ කුලයට අයත් මෙම භෝගය යුරෝපීය සම්භවයක් ඇත. සෞම්‍ය දේශගුණයකට අනුවර්තනය වූ මෙම භෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට තෙත් කලාපයේ සුළු වශයෙන් වගා කරයි. ලංකාවේ මෙය සේරු ගෝවා ලෙස ව්‍යවහාර වේ. මෙම භෝගයේ බහු වාර්ෂික වර්ධන රටාවක් ඇත.

පළමු වසර තුළ වර්ධක වර්ධනය සිදුවී දෙවන වසර තුළදී පුෂ්ප හට ගනී. ගෝවාවලට සාපේක්ෂව සැලකූ විට වර්ධන වේගය අඩුය. මෙම භෝගයේ ඉතා කුඩා ගෙඩි කක්ෂීය අංකුරවලින් හට ගනී.

වගා කටයුතු

පාංශු අවශ්‍යතාවය

පාංශු පී.එච්. අගය 6 - 7.5 අතර පැවතීම භෝගයේ වර්ධනයට හිතකර වේ. එමෙන්ම හොඳින් ජල වහනය සිදුවන වැලි ලෝම පසක සාර්ථක වර්ධනයක් සිදුවේ.

බිම් සැකසීම

ගෝවා වගාවේදී මෙන්ම මෙහිදීත් බීජ තවානක් මත ප්‍රරෝහණය කිරීමෙන් ලබා ගන්නා බීජ පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම කරනු ලැබේ.

ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමට පෙර සෙ. මී. 30-40 ත් ගැඹුරට පස පෙරලා, කැට පොඩිකර සියුම් වයනයක් ඇතිකළ යුතුය.

සිටුවන කාලය
මෙම භෝගයේ අස්වැන්න ලෙස ලබා ගන්නා කක්ෂීය අංකුරයෙන් හට ගන්නා කුඩා ගෙඩි හෙවත් “ස්ප්‍රවුට්“ ලෙස හඳුන්වන ව්‍යුහයේ වර්ධනය හොඳින් සිදුවනුයේ සිසිල් දේශගුණික තත්ත්ව යටතේදීය.
එබැවින් හොඳ වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට උඩරට තෙත් කලාපයේ භෝගය සිටුවීමට සුදුසු කාලය වනුයේ ජනවාරි, පෙබරවාරි හා නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් මාස වේ.

බීජ අවශ්‍යතාවය
හෙක්ටයාරයකට ග්‍රෑම් 200

බ්‍රසල්ස ස්ප්‍රවුට් වගාව

බීජ සිටුවීම

සිටුවීම හා පරතරය
තවානේ බීජ වැපිරීම හෝ පේළියට දැමීම කළ හැක. ක්ෂේත්‍රයේ බීජ පැළ සිටුවීමේදී සති 3 - 4 ක් පමණ වයස නිරෝගී පැළ, සමතලා බිමෙහි සැකසූ උස් පාත්තිවල හෝ වැටිවල සිටුවිය හැක. පේළි අතර සෙ.මී. 90 සහ පැළ අතර සෙ.මී. 60ක පරතරයකින් සිටුවිය යුතුය.

තවාන් වගාව

වගාව රැකබලා ගැනීම
ක්ෂේත්‍රයේ බීජ පැළ සිටවූ වහාම, හොඳින් fක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපිත වනතුරු සෙවන සැපයිය යුතුය. මෙම භෝගයට මනා පාංශු තෙතමනයක් පැවතීම ඉතාමත් වැදගත්‍ය. එබැවින් ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය වනතුරු දිනපතා ජලය යොදා පසුව වර්ෂාපතනය අනුව ජල සම්පාදනය කළ හැක.

බ්‍රසල්ස් ස්ප්‍රවුට්ස්

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා

හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම්

යූරියා

සාන්ද්‍ර සූපර් පොස්පේට්

මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

මූලික පොහොර

110

270

75

සිටුවා සති 3ට පසු

110

-

-

සිටුවා සති 6ට පසු

110

-

75

වල් පැළෑටි පාලනය
සිටුවා සති 2 දී සහ සති 4 දී අතින් වල් පැළෑටි ගැලවිය යුතුය.

අග්‍රස්ථ අංකුර ඉවත් කිරීම
ශාකය සම්පූර්ණයෙන් වර්ධනය වූ පසු, අග්‍රස්ථ අංකුරය ඉවත් කරනු ලැබේ. එමඟින් කක්ෂීය අංකුර වලින් හටගන්නා “ස්ප්‍රවුට්“ වර්ධනය ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව වැඩි වේ. එමෙන්ම සියළුම “ස්ප්‍රවුට්“එකම අවස්ථාවේදී අස්වනු නෙලා ගැනීමට හැකිවන අයුරින් වර්ධනය වේ.

වර්ධක අවදියේ බ්‍රසල්ස් ස්ප්‍රට්වුස්

සමහර අවස්ථා වලදී ශාකයේ පස මට්ටමට ළඟින් පිහිටි පත්‍ර ඉවත් කිරීම කරනු ලබයි. එමඟින් අස්වනු නෙලීම පහසු කරයි.

අස්වනු නෙලීම
“ස්ප්‍රවුට්“ එකක විෂ්කම්භය අඟල් 1-2 පමණ වූ විට අස්වනු නෙලීමට සුදුසුය. මෙහිදී පහළ මට්ටමේ සිට අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කළ යුතුය.
කඳේ ඉහළ මට්ටමේ ඉතා කුඩා “ස්පුවුට්“ ඉතිරිකර සුදුසු ප්‍රමාණයට වර්ධනය වීමට ඉඩ හැරිය යුතුය. මුළු අස්වැන්න වාර කිහිපයකින් ලබා ගත හැක.

අස්වැන්න

හෙක්ටයාරයකට ටොන් 12-15

අස්වැන්න නෙලාගත් පසු

රෝග

රෝග පාලනය

ගෝවා වගාවේදී ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයන් මෙම භෝගයේදී දැක ගත හැක. මෙම භෝගය වගා කිරීමේදී ගෝවා කුලයට අයත් භෝග පෙර කන්න වලදී වගා නොකරපු භූමියක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත්‍ය. රෝග පාලනය ගෝවා වගාවේදී මෙන්ම කළ හැක. විස්තර සඳහා පටුනෙහි ඇති රෝග හා පලිබෝධ පාලනය බලන්න.