ග්‍රේප් පෘෘට්-ප්‍රභේද(පැඟිරි කුලයේ ශාක)


ඵලයේ අභ්‍යන්තර වර්ණය අනුව සුදු සහ රෝස යනුවෙන් ප්‍රධාන ඛාණ්ඩ දෙකකි. ලංකාවේ බහුලව ඇත්තේ දේශීය සුදු පැහැති වර්ගයි.

දේශීය වර්ග

  • ගෙඩි දොඩම් වලට වඩා විශාල වුවද ජම්බෝල වලට වඩා කුඩා වේ.
  • ඕවලාකාර හෝ රවුම් හැඩැතිය.
  • පැසුනු ගෙඩිවල පොත්ත සිනිඳුය. දිලිසෙන ස්වභාවයක් ඇත.
  • ලා කොළ හෝ කහ පාටය.
  • යුෂ ප්‍රමාණය අධිකය.

දේශිය වර්ගයේ ග්‍රේප් පෘෘට් ඵල

දේශීය වර්ග
  • ගෙඩියක බීජ 5-7ක් ඇත.
  • මාංශලය සුදු පැහැතිය.
ග්‍රේප් පෘෘට් වල ඇති ආවේනික තිත්ත රසය නිසා ලංකාවේ ජනතාව අතර එතරම් ජනප්‍රිය නොවූවත් බොහෝ දියුණු රටවල එය ජනප්‍රිය පලතුරකි.
මෑතකදි හඳුන්වාදෙන ලද ප්‍රණීත ප්‍රභේද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී.

හදුන්වා දුන් තොම්සන් පින්ක් ඵල